להלן לוח חופשות חגים ומועדים לשנת הלימודים הקרובה

תאריכי חגי ישראל

חופשת בית ספר - ל"ג בעומר

יום שני, י"ט באייר התשע"ז, 15 במאי 2017. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, כ' באייר התשע"ז, 16 במאי 2017.
דילים לל"ג בעומר

חופשת בית ספר - חג השבועות

ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שלישי, רביעי וחמישי, ה'-ז' בסיוון התשע"ז, 30 במאי עד 1 ביוני 2017. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ח' בסיוון התשע"ז, 2 ביוני 2017.
דילים לחג השבועות

חופשת בית ספר - ראש השנה

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים רביעי, חמישי ושישי, כ"ט באלול התשע"ז עד ב' בתשרי התשע"ז, 22-20 ספטמבר 2016. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ד' בתשרי התשע"ז, 24 בספטמבר 2017.
דילים לראש השנה

חופשת בית ספר - יום הכיפורים

ערב החג ויום החג, הימים שישי שבת, ט'-י' בתשרי התשע"ז, 29-30 בספטמבר 2017. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"א בתשרי התשע"ז, 1 באוקטובר 2017.
דילים ליום הכיפורים

חופשת בית ספר - חג הסוכות

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום רביעי, י"ד בתשרי התשע"ז, 4 באוקטובר 2017, עד יום שישי, כ"ג בתשרי התשע"ז, 13 באוקטובר 2017. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ה בתשרי התשע"ז, 15 באוקטובר 2017.
דילים לסוכות

חופשת בית ספר - חנוכה

מיום שלישי, כ"ד בכסלו התשע"ז, 20 בדצמבר 2017, עד יום שלישי, ב' בטבת התשע"ז, 20 בדצמבר 2017. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בטבת התשע"ז, 21 בדצמבר 2017.
דילים לחנוכה

חופשת בית ספר - ט"ו בשבט

יום שבת, ט"ו בשבט התשע"ז, 11 בפברואר 2017.

חופשת בית ספר - פורים

הימים חמישי שישי, י"ד ו-ט"ו באדר התשע"ח, 1-2 במרס 2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר התשע"ז, 4 במרס 2018.
דילים לפסח

חופשת בית ספר - פסח

מיום ראשון, י"ד באדר התשע"ח, 30 במרץ 2018, עד יום שישי, כ"א בניסן התשע"ז, 7 באפריל 2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ח, 8 באפריל 2018.
דילים לפסח

חופשת בית ספר - יום העצמאות

יום חמישי, ד' באייר התשע"ח, 19 באפריל 2018. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' באייר התשע"ח , 20 באפריל 2018.
דילים ליום העצמאות